shopup.com

ติดตามงานของร้าน

ผู้มาเยือน

0187897

ดูหน้า

สอบถามงาน-ชำระเงิน

 

การสอบถามงานหรือส่ั่งงาน ลูกค้าสามารถทำได้หลายช่องทางดังนี้

  • ใบเสนอราคาส่งทาง E-mail

  • กล่องข้อความทางเพจร้าน

  • การสั่งงานทาง Line

  • ทางโทรศัพท์

  • หรือช่องทางอื่นๆ 

เข้าสู่ขั้นตอนการสั่งงาน ลูกค้าจะได้รับข้อความภาพ
เพื่อให้ลูกค้า "อนุมัติ" การทำงานชิ้นๆ นั้น
ก่อนทำการชำระเงินตามข้อตกลงการสั่งงาน

 

เมื่อลูกค้า พิมพ์ "อนุมัติ" ตอบกลับเพื่อยืนยันการสั่งงาน
ทางร้านฯ ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับในข้อตกลงแล้ว
และลูกค้าสามารถชำระเงินตามบัญชีธนาคารดังนี้
 

  

 

 #พิมพ์งาน #ปริ้นสี #นามบัตร #การ์ดบวช  #การ์ดแต่งงาน #การ์ดพิธีต่างๆ #ผ้าป่าสามัคคี #กฐินสามัคคี #ใบปลิว 


20 สิงหาคม 2017

ผู้ชม 651 ครั้ง

Engine by shopup.com